Patrik Byholm

Specialforskare, programansvarig, FD, docent
Forskarkollegiet inom bioekonomi
Raseborgsvägen 9
FI-10600 Ekenäs
Finland

+358 (0)19 224 8293

patrik.byholm [at] novia.fi

 

 

 

Jag är en populationsekolog som också har forskningsintressen inom fälten för evolutions- och naturskyddsbiologi. Dels arbetar jag med forskningsfrågeställningarna i skogsmiljö, dels i skärgårdsmiljö. Av tradition har jag främst arbetat med skogsrovfåglar, men de senaste åren har jag utvidgat forskningen till att också omfatta skärgårdsfåglar i Östersjön. Som en riktlinje för det mesta av min forskning är att den kunskap den förmedlar skall kunna tillämpas konkret inom naturskydd och hållbar samhällsutveckling i ett längre tidsperspektiv.

 

Forskningsintressen

  • Artinteraktioner i skogs- och skärgårdsfågelsamhällen, trofiska kaskader
  • Fåglars rörelseekologi lokalt och globalt
  • Naturskyddsbiologi

 

 

Pågående projekt


Fundamentet i min forskning utgörs av långtidsmonitorering av rovfåglar i det finländska skogslandskapet. Detta arbete påbörjade jag redan i slutet av 1990-talet, och det har fortgått sedan dess. Duvhöken, en typisk rovfågel mede en nyckelposition i det finländska skogsekosystemets, har under årens lopp kommit att spela den viktigaste rollen i mitt arbete. Duvhöken, men också andra skogsrovfåglar, har jag under de senaste åren studerat från olika aspekter bl.a. i samarbete med forskare vid LUKE, Naturhistoriska centralmuseet, Oulun yliopisto och Helsingfors universitet.

Detta arbete expanderade under tidig 2010-tal till att omfatta studier av migration och rörelseekologi hos bivråkar med hjälp av GPS-uppföljning. Förhoppningen är att detta arbete inte bara skall utmynna i ny information om artens rörelsemönster, men också bidra med kunskap om varför arten minskar inom stora delar av sitt utbredningsområde. Inom ramarna för detta arbete samarbetar jag med andra forskare bl.a. vid University of Amsterdam i Nederländerna gällande artens migration och University of Witwatersrand i Johannesburg i Sydafrika gällande aspekter av artens tropiska ekologi.

De senaste åren har jag även börjat studera världens största tärna – skräntärnan. I likhet med bivråksarbetet ligger tyngdpunkten här också på att erhålla ny kunskap om artens områdesutnyttjande och migration utifrån den detaljerade information GPS-teknik erbjuder. Dessutom eftersträvar jag att få en bättre uppfattning om vilka faktorer som inverkar på artens demografi och populationsstorlek i en Östersjön, en miljö var många fågelpopulationer de senaste åren gått igenom större förändringar än under tidigare decennier. Inom projektet samarbetar jag med forskare från Lunds universitet.

 

Övrigt

Jag blev FM i morfologisk-ekologisk zoologi vid Helsingfors universitet 1998. Nästan genast därefter inledde jag mina doktorandstudier vid samma universitet, och jag disputerade i populationsbiologi 2003.

År 2008 erhöll jag docentgraden i ekologi och evolutionsbiologi, även detta vid Helsingfors universitet. Både före och efter det arbetade jag under ett antal år som lektor i ekologi vid Helsingfors universitets Biovetenskapliga institution, för att hösten 2011 flytta till Yrkeshögskolan Novia som lektor. För tillfället fördelar jag min arbetstid vid Novia dels som specialforskare, dels som programansvarig för magisterprogrammet Natural Resource Management.

 

Publikationer 

1. Burgas, D., Byholm, P. & Parkkima, T. 2014: Raptors as surrogates of biodiversity along a landscape gradient, Journal of Applied Ecology, 51:786-794.

2. Burgas, D., Juutinen, A. & Byholm, P. 2016: The cost-effectiveness of using raptor nest sites to identify areas with high species richness of other taxa, Ecological Indicators, 70: 518-530.

3. Byholm, P., Burgas, D., Virtanen, T. & Valkama, J. 2012: Competitive exclusion within the predator community influences the distribution of a threatened forest species. Ecology 93: 1802-1808.

4. Byholm, P., Rousi, H. & Sole, I. 2011: Parental care in nesting hawks: breeding experience and food availability influence the outcome. Behavioral Ecology, 22: 609-615, doi: 10.1093/beheco/arr019.

5. Byholm, P. & Kekkonen, M. 2008: Food regulates reproduction differently in different habitats: experimental evidence in the northern goshawk. Ecology, 89: 1696-1702.

6. Byholm, P. & Nikula, A. 2007: Nesting failure in Finnish northern goshawks Accipiter gentilis: incidence and cause. Ibis, 149: 597-604.

7. Byholm, P., Nikula, A., Kentta, J. & Taivalmäki, J.-P. 2007: Interactions between habitat heterogeneity and food affect reproductive output in a top-predator. Journal of Animal Ecology, 76: 392-401.

8. Byholm, P., Nikula, A. & Taivalmäki, J.-P. 2006: The effect of territory quality on large-scale patterns of reproductive success in the northern goshawk. Journal for Ornithology, 147 (suppl.): 144-145.

9. Byholm, P. 2005: Site-specific variation in partial brood-loss in northern goshawks. Annales Zoologici Fennici, 42: 81-90.

10. Byholm, P. 2004: Is grouse availability of importance for northern goshawk reproductive success? Suomen Riista, 50: 46-55.

11. Byholm, P., Saurola, P., Lindén, H. & Wikman M. 2003: Causes of dispersal in Northern Goshawks Accipiter gentilis in Finland. Auk 120, 706-716.

12. Byholm, P., Ranta, E., Kaitala, V., Lindén, H., Wikman, M. & Saurola, P. 2002: Resource availability and goshawk offspring sex ratio variation: a large-scale ecological phenomenon. Journal of Animal Ecology, 71: 994-1001.

13. Byholm, P., Brommer, J. & Saurola, P. 2002: Scale and seasonal sex ratio trends in goshawk Accipiter gentilis broods. Journal of Avian Biology, 33: 399-406.

14. Kilpi, M. & Byholm P. 1995a: The odd colour of the last laid egg in Herring Gull Larus argentatus clutches: does it reflect egg quality? Ornis Fennica, 72:85-88.

15. Kilpi, M. & Byholm, P. 1995b: Diet of courtship feeding Herring Gulls in the Gulf of Finland. Ornis Fennica, 72:135-137.

16. Lehikoinen, A., Byholm, P., Ranta, E., Saurola, P., Valkama, J., Korpimäki, E., Pietiäinen, H. & Henttonen, H. 2009.: Reproduction of the common buzzard at its northern range margin under climate change. Oikos, 118: 829-836.

17. Lehikoinen, A., Lindén, A., Byholm, P., Ranta, E., Saurola, P., Valkama, J., Kaitala, V. & Lindén, H. 2013: Impact of climate change and prey abundance on nesting success of a top predator, the goshawk. Oecologia, 171: 283-293, doi 10.1007/s00442-012-2411-z.

18. Lehikoinen, A., Ranta, E., Pietiäinen, H., Byholm, P., Saurola, P., Valkama, J., Huitu, O., Henttonen, H. & Korpimäki, E. 2011: The impact of climate and cyclic food abundance on the timing of breeding and brood size in four boreal owl species. Oecologia, 165: 349-355, doi: 10.1007/s00442-010-1730-1.

19. Lehikoinen, A., Saurola, P., Byholm, P. & Valkama, J. 2010: The life cycle of sparrowhawks in a changing climate. Journal of Avian Biology, 41: 627-636, doi: 10.1111/j.1600-048X.2010.05080.x.

20. Møller, A. P., Solonen, T. Byholm, P., Huhta, E., Nielsen, J. T. & Tornberg, R. 2012: Spatial consistency in susceptibility of prey species to predation bytwo Accipiter hawks. Journal of Avian Biology 43: 390–396, doi: 10.1111/j.1600-048X.2012.05723.x

21. Ranta, E., Byholm, P., Kaitala, V., Lindén, H. & Saurola, P. 2003: Spatial dynamics in breeding performance of a predator: the connection to prey availability. Oikos, 102: 391-396.

22. Tornberg, R., Korpimäki, E. & Byholm, P. 2006: Ecology of the Northern Goshawk in Fennoscandia. Studies in Avian Biology, 31: 141-157.

23. Tornberg, R., Lindén, A., Byholm, P., Ranta, E., Valkama, J., Helle, P. & Lindén, H. 2013: Coupling in goshawk and grouse population dynamics in Finland, Oecologia, 171: 863-872.