Funktionell ekologi och tillämpningar

 

 

FEAT: 
Funktionell ekologi och tillämpningar

Patrik Karell, Chiara Morosinotto, Katja Koskenpato, Ruslan Gunko,
Kia Kohonen, Martti Kujansuu 

 

Patrik Karell , PI
Katja Koskenpato , doktorand (Helsingfors universitet och Novia): Mechanisms of climate-driven selection: a case study of the colour polymorphic tawny owl
Chiara Morosinotto , post doc: Ecophysiological adaptations to climate change
Kia Kohonen, graduist (Helsingfors universitet): Värimonimuotoisen lehtopöllön saalisvalinta vaihtelevassa ravintotilanteessa
Ruslan Gunko , doktorand (Novia och Helsingfors universitet): State of the environment as a corner stone of societal life quality: a local scale approach (med Lauri Rapeli och Matias Scheinin).
Martti Kujansuu, graduist (Novia): The Utilisation of Geographic Information Systems in Finnish Municipalital Environmental Administration

 

Forskningsintressen

 

Inom forskningsgruppen är vi intresserade att förstå hur förändringar i miljön påverkar populationer och hur (genetisk) mångformighet upprätthålls. Vi är främst intresserade av att förstå evolutionära anpassningar till klimatförändringen och hur förändringar i förhållanden mellan olika trofiska nivåer (rovdjur-byte, parasit-värddjur) påverkar populationers dynamik.

Akademiforskarprojektet ”Evolutionär dynamik och klimatförändring” som handlar om kattugglors evolutionära anpassningar till klimatförändringen” utgör kärnan i verksamheten. Vi försöker förstå evolutionär (genetisk) anpassning på molekylär-, fysiologisk-, individ- och populationsnivå med tidsseriedata, detaljerade experiment och provtagningar.

Vi jobbar också med mera tillämpade frågeställningar som berör kopplingar mellan biodiversitet, naturresursanvändning, ekosystemtjänster och ekonomi i skogs- och lantbruksmiljöer. Vi undersöker även de samhälleliga effekterna av förändringar och variation i miljöns tillstånd med siktet på att utveckla vetenskap-baserade verktyg för hållbar naturresursförvaltning. I dessa mer tillämpade tvärvetenskapliga projekt kombinerar vi kunskap inom evolutionsbiologi, statsvetenskap, marinekologi, naturskyddsbiologi, ekonomi och agroekologi.

 

 Brun kattugglaChiara and Katja in fieldGra kattuggla

 

 

 

 

 

 

Samarbeten

 

Lunds universitet: Sverige: Staffan Bensch, Jan-Åke Nilsson, Johan Nilsson
University of Lausanne: Schweitz: Alexandre Roulin
Åbo universitet: Jon Brommer
Helsingfors universitet: Aleksi Lehikoinen, Jari Valkama, Hannu Pietiäinen
Åbo Akademi: Markus Öst, Lauri Rapeli
Jyväskylä universitet: Carita Lindstedt-Kareksela

 

bild3bild2

CaptureRGunko