Plankton och klimatförändring

 

Jonna Engström-Öst, Anna Jansson, Louise Lindroos,                 Hernán Abad Ortega, Anna Metso

 

Projektet fokuserar på djurplanktonekologi och responser på ett varmare klimat. Vi är också intresserade av havsförsurningen och hurudana långtidseffekter den kan ha i vår marina miljö. Vi jobbar med data från fält samt experiment och långtidsdata.

Vårt viktigaste forskningsintresse innefattar multipel stress, dvs hur klimatfaktorerna pH, temperatur, salthalt och giftiga alger påverkar reproduktionsframgången, stressnivåer samt respiration hos djurplankton.

Open House all

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvärminne zoologiska station öppna dörrars dag 2017 - Lauri Kuismanen, Jonna Engström-Öst, Anna-Karin Almén, Louise Lindroos och Olivier Glippa 


Djurplanktons anpassning till olika salthalter

 

Olivier Glippa och Lauri Kuismanen (Åbo Akademi) undersöker hoppkräftors förökning (äggkläckning och äggproduktion) samt överlevnad i olika salthalter mellan 0 och 35 promille. Lauri gör sin pro gradu inom projektet och har extraherat viloägg från sediment vilka han inkuberat i kylrum. När djurplankton kläckts matas de med grönalger och rekylalger.   

Mera information: Olivier Glippa eller Jonna Engström-Öst

lauri olivier

 

 

 

 

 

 

 

Lauri och Olivier firar säsongens första gyttjeprov.

Foto: Jonna Engström-Öst

  


 

 West Coast Ocean Acidification 2016 expedition 

 

I maj och juni 2016 deltog vi i NOAAs (National Oceanic and Atmospheric Administration, USA) expedition på forskningsfartyget R/V Ronald Brown  mellan San Francisco och Seattle. Under den två veckor långa forskningsresan tog vi prover på hoppkräftor för att mäta stressnivåer och genuttryck i en miljö starkt påverkad av klimatet. Vi samarbetar med Julie KeisterAnna McLaskey och Nina Bednarsek

Mera information: Olivier Glippa eller Jonna Engström-Öst

 

IMG 4112

 

 

 

 

 

Linda Rhodes förbereder CTDn att gå ner till 2000m. Photo: Olivier Glippa

 

 


 

 Havsförsurningen under lupp i fältexperiment 

 

I juni 2015 besökte vi Bergen Espegrends marinbiologiska station för att delta i ett fältexperiment där vi undersökte CO2 effekter på djurplankton. Experiementet organiserades av GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Vi mätte oxidativ stress och respiration på Temora longicornis och Calanus finmarchicus.  BLOG

Mera information Olivier Glippa eller Jonna Engström-Öst

 

20150609 114155

2015 06 06 19.35.33 9

WP 20150609 002

 

 

 

 

 

 


 

  Respiration och stress hos djurplankton  

 

2

UNISENSE 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respirationen hos djurplankton kan vara en viktigare pH sänkande faktor än havsförsurningen i kustnära områden. Kan man se samma trend i Finska viken? Anni Rein från Yrkeshögskolan Novia  har gjort sitt kandidatarbete (BSc) om det här ämnet. Studien går ut på att mäta respiration, oxidativ stress och äggproduktion hos vår vanligaste hoppkräfta.    

För mera information: Olivier Glippa 

 


                                                                                                                                                                        

Havsmanualen II

 

001 2
Anna-Karin Almén & Matias Scheinin

Projektet Havsmanualen II som är finansierat av Svenska Kulturfonden strävar till att publicera Havsmanualen datat som blev insamlat 2014-2015. En av frågeställningarna som vi önskar svara på: kan makrofyter användas som bioindikatorer för vatten och miljökvalitet? Vi samarbetar med Ville Wahteristo (Hangö Miljöbyrå), samt Patrik Karell (YH Novia).

För mer information kontakta:
Anna-Karin Almén eller Matias Scheinin

 

 

 


 

Plankton långtidsdata kan påvisa effekter av klimat och övergödning

 

225 2 

 
Louise Lindroos vid Ajax2

Louise Lindroos arbetar på sin doktorsavhandling vid Åbo Akademi och modellerar långtidsdata av plankton, klimat och hydrografi i samarbete med Andreas Lindén. Vi samarbetar också med Heidi Pettersson från Meteorologiska institutet, samt Finlands Miljöcentral, Maiju Lehtiniemi och Sirpa Lehtinen.

Kontakta Louise Lindroos,  Andreas Lindén eller Jonna Engström-Öst för mera information.

 

 

 

 


 

Medicinrester i havsvatten  - hur påverkas storspiggens beteende?

 

Pankaj

Pankaj Pant

MSc Pankaj Pant har påbörjat sin doktorsavhandling 2016 och skall undersöka medicinrester i havet (antidepressiva mediciner) och responsen mellan generationer hos storspiggen. Han är inskriven vid Helsingfors universitet och kommer att jobba i fält och labb vid Tvärminne zoologiska station. Pankaj handleds av Jonna Engström-Öst och Ulrika Candolin. 

Kontakta Pankaj Pant (pankaj.pant [at] helsinki.fi) eller Jonna Engström-Öst för mera information.

 

 

 

 


 

Hur reagerar kiselalger på övergödning och klimatförändring?

Fil.stud. Katja Koli från Helsingfors universitet undersöker adaptiv radiering hos kiselalgen Skeletonema marinoi som respons på på graden av övergödning i grunda kustmiljöer. Vidare undersöker hon artens möjlighet att klara av klimatförändring. Studien gjordes vid Tvärminne zoologiska station sommaren 2016. Katjas handledare är Matias Scheinin, Olivier Glippa och Jonna Engström-Öst  

 14068458 781396908629335 1806418402307444604 o