Publikationer

Sidan uppdateras

2019

Mats Granfors, Tillsammans med ÅA och New York skapar vi framtidens musikpedagogik, HSS Media, 2.6 2019

Tobias Björkskog, Varför finns det så få kvinnor i spelindustrin?, Svängrum E, april 2019

Therese Sunngren-Granlund, Vi måste öva oss på att tänka omöjliga tankar, Svängrum E, april 2019

Therese Sunngren-Granlund, Om de där många bollarna i luften, Svängrum E, mars 2019

Therese Sunngren-Granlund, Kommunikation är nyckeln till en glad förening, Svängrum E, 8.1 2019

2018

Emma Westerlund, Individualiserad undervisning genom digitalisering, Svängrum E, 26.11 2018

Linda Kass, Revitalizing Pensala: Pensalas återkomst, HSS Media, 6.10 2018

Forsman, Eva, What Entrepreneurship Means in Art?

2017

Sunngren-Granlund, Therese, Att möta konsten, Österbottens Tidning, Norra Österbottens Tidningar, 2017

Sunngren-Granlund, Therese; Howard, Pernilla, Föreningsengagemang stärker hälsan, Respons - Psykosociala förbundets medlemstidning, Psykosociala förbundet, 2017

Sunngren-Granlund, Therese; Howard, Pernilla, Föreningslivet behöver ge mera än det tar, Centria Bulletin, Centria-ammattikorkeakoulu, 2017

Sunngren-Granlund, Therese, Gränser och gränsöverskridanden, Österbottens Tidning, Norra Österbottens Tidningar, 2017

Sunngren-Granlund, Therese, Howard, Pernilla; The Importance of Belonging - Finland-Swedes and Their Associations, The Quarterly, The Swedish Finn Historical Society, 2017

Sunngren-Granlund, Therese; Konstens värde, Österbottens Tidning, Norra Österbottens Tidningar, 2017

Sunngren-Granlund, Therese; Nycklarna i taket på campus, Österbottens Tidning, Norra Österbottens tidningar, 2017

Sunngren-Granlund, Therese; Nästan Stendhals, Österbottens Tidning, Norra Österbottens Tidningar, 2017

Sunngren-Granlund, Therese; Om dödens och tidens närvaro i konsten, Österbottens Tidning, Norra Österbottens Tidningar, 2017

Sunngren-Granlund, Therese; Platsvarumärket som identitet, Jeppis Weekly, HSS Media, 2017

Sunngren-Granlund, Therese; Till skogs, Österbottens Tidning, Norra Österbottens Tidningar, 2017

Sunngren-Granlund, Therese; Vad är konst?, Österbottens Tidning, Norra Österbottens Tidningar, 2017

Sunngren-Granlund, Therese; Veckans vits, Österbottens Tidning, Norra Österbottens Tidningar, 2017

Bodbacka-Rak, Ingela, Documenta 14 kräver eftertanke, Österbottens tidning, Norra Österbottens Tidningar, 2017

Bodbacka-Rak, Ingela, Konstverkstäder inspirerar, Österbottens tidning, Norra Österbottens Tidningar, 2017

Bodbacka-Rak, Ingela, Samernas historia i fokus, Österbottens tidning, Norra Österbottens Tidnignar, 2017

Forsman, Eva,
Kuluttajasuhteiden yhteisluominen taiteessa - tulos erilaisten sanastojen kotouttamisesta, Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B, Tutkimusraportit ja kokoomateokset 28/2017, Lapin ammattikorkeakoulu, 2017

Forsman, Eva, Pedagoginen materiaali taiteellisessa yrittäjyydessa, Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B, Tutkimusraportit ja kokoomateokset 28/2017, Lapin ammattikorkeakoulu, 2017

Forsman, Eva, Yrittäjyys taiteessa, Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B, Tutkimusraportit ja kokoomateokset 28/2017, Lapin ammattikorkeakoulu, 2017

Widjeskog, Sebastian, Fem tips om att leva i förändring, Nya ÖB, 2017

Widjeskog, Sebastian, Miten selviytyä muuttuvassa maailmassa?, Jeppis Weekly, HSS Media, 2017

Widjeskog, Sebastian, Mitä jos saisit olla oma itsesi?, Jeppis Weekly, HSS Media, 2017

Björkskog, Tobias, Programmering+projektarbete=nya läroplanen?, Jeppis Weekly, HSS Media, 2017

Flemming, Christina; Rintamäki, Katri; Toukonen, Jonna; Wargelin, Anne; Vestman, Gun, Vasa: Synergi på Brändö i Tritonia!, Kreodi, AMKIT-konsortio, 2017