2017

Sidan uppdateras

2017

 Alm, Christine, Liljeroth, Pia,  Amningshandledning är ett samarbete mellan professionella och familjer, Folkhälsan och Ensi- ja turvakotien liitto, 2017

von Koskull, Malin; Liljeroth, Pia, Enhetligt och samskapat amningsstöd - en vinst för alla, Folkhälsan & Ensi- ja turvakotien liitto, 2017

Backström, Frida; Mård, Emma; Sjöström, Alexandra; Liljeroth, Pia, Hur mår de svenskspråkiga i Helsingfors och får de den service de är i behov av?, Vård i fokus, Sjuksköterskeföreningen i Finland rf, 2017

Sjöholm, Mikaela; Sjövall, Susanne; Liljeroth, Pia, Job crafting - för att höja arbetsengagemanget inom vården, Vård i fokus, Sjuksköterskeföreningen i Finland rf, 2017

Lindholm, Henrica, Liljeroth, Pia, Tillsammans för det goda med CABLE, Nyckeln, 2017

Wikberg, Anita, Nyback, Maj-Helen, Doula - ett stöd för den födande kvinnan och familjen, Novia serie S: studerandes arbeten, Yrkeshögskolan Novia, 2017

Wikberg, Anita, Metasynthesis in Health Care Research, Oxford University Press, 2017

Björklund, Sofie; Wikberg, Anita, Ensam under förlossningen - en systematisk litteraturstudie om hur förlossningen påverkas när den födande kvinnan inte har någon stödperson närvarande, Vård i Fokus, Sjuksköterskeföreningen i Finland, 2017

Peltola, Amanda; Wikberg, Anita, Föderskornas upplevelser av doulor som stöd under förlossningen, Vård i Fokus, Sjuksköterskeföreningen i Finland, 2017

Wentjärvi, Annika, Sund, Maria, Jungerstam, Susanne, Hälsovårdscentral viktig för de äldre, Vasabladet, 2017

Hietanen, Anne; Wentjärvi, Annika; Hallila, Jaakko; Nyqvist, Fredrica; Gustafson, Yngve; Olofsson, Birgitta; Snellman, Fredrik, 
Ikäihmiset Merenkurkun alueella, Ilkka, 2017

Wentjärvi, Annika; Hietanen, Anne; Nyqvist, Fredrica; Hallila, Jaakko; Gustafson, Yngve; Olofsson, Birgitta; Snellman, Fredrik, Tack till Äldre i Kvarkenregionen, Vasabladet, 2017

Damlin, Inger; Granqvist-Hedvik, Ulrika; Häggström, Ulrika; Jungerstam, Susanne, Vi vill sammanföra juniorer och seniorer, Vasabladet, 2017

Lumme, Riitta; Halimaa, Sirkka-Liisa; Liikanen, Eeva; Paldanius, Mika; Penttinen, Ulla, Bioanalytiikan YAMK-opinnot verkossa, Moodi, Labquality oy, 2017

Penttinen, Ulla Helena, Matkakertomus Preanalytiikkapäivät Amsterdamissa, Kliin lab, Suomen kliinisen kemian yhdistys, 2017

Säätelä, Sirkku, Framtiden kommer med hälsoinformatik digitalisering och elektroniska journaler, Vård i Fokus, Sjuksköterskeföreningen i Finland rf, 2017

Säätelä, Sirkku; Hietanen, Jasmin, Närinsgtillstånd hos äldre oroar, Vasabladet, HSS Media, 2017

Vaartio-Rajalin, Heli; Leino-Kilpi, Helena; Puukka, Pauli, Development of a Self-Report Workbook for Identifying Cancer Patients Knowledge Expectations, Journal of Nursing and Care, 2017

Vaartio-Rajalin, Heli; Puukka, Pauli; Leino-Kilpi, Helena; Berger, Christina, Effects of a self-report workbook intervention to the cancer patients' empowerment within patient education, Journal of Nursing and Practice, The Scientific Pages, 2017

Vikström, Irén, Nyback, Maj-Helen, Active Learning Methods in Nursing Education - a New Paradigm?, ATINER''S Conference Paper Series, No: NUR2017-2249., 2017

Vikström, Irén, Nyback, Maj-Helen, Nya lärmiljöer och metoder inom vårdutbildningen - på väg mot ett nytt paradigm, Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja, Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017

Sundqvist, Anna; Österberg, Terese, Svensk Finlands barnmorskeförening firar 70 år, Kätilölehti - Tidskrift för Barnmorskor, Suomen Kätilöliitto - Finlands Barnmorskeförbund, 2017

Syrjäläinen-Lindberg, Minna, Mietteitä harjoittelusta vastaavan hoitotyön opettajan roolin muuttumisesta Yrkeshögskola Novian Turun yksikössä, KHO-blogi, Kliinisen hoitotyön opettajat, 2017

Limnell, Hanna, Moduuliharjoittelu-kokemuksia Turunmaan sairaalan sisätautiosastolta, KHO-blogi, Kliinisen hoitotyön opettajat, 2017

Nyback, Maj-Helen, ATINER - en annorlunda konferens, Vård i Fokus, Sjuksköterskeföreningen i Finland rf, 2017

Lindholm, Henrica, Liljeroth, Pia, Tillsammans för det goda med CABLE, Nyckeln, 2017