Publikationer

Sidan uppdateras

2020

Margareta Antus, Ulla Penttinen, Camilla Ribacka, Essä: Högskolor samarbetar kring utbildning av bioanalytiker, Vasabladet, 4.1.2020

2019

Susanne Jungerstam och Annika Wentjärvi,  Intryck från demensbyn Hogeweyk i Nederländerna, Svängrum-E. 1.10.2019

Sirkku Säätelä, Digitala lösningar för hälsovården på framfart, Svängrum-E, 2.9.2019

Jungerstam, Susanne och Annika Wentjärvi, 2019. Country Portrait Finland - The Finnish Welfare State. In: socialnet International [online]. 03.06.2019 [Date of citation: 04.06.2019]. ISSN 2627-6348. 

Johanna Wikgren-Roelofs, Studerande möter kyrkans diakoni genom arbete med samhällets utsatta, HSS Media, 5.5 2019

Sirkku Säätelä, Läkemedelsberäkning är en akilleshäl inom vården, Svängrum E, 1.5 2019

Sirkku Säätelä, Spel och spelinlärning inom den högre utbildningen, Svängrum E, mars 2019

2018

Susanne Jungerstam, Mikroprojektet Gäst i skolan – ”En guldgruva i undervisningen”, HSS Media, 8.12 2018

Ribacka, Camilla, Antus, Margareta, Penttinen, Ulla, I Vasa fungerar samarbetet mellan utbildning och arbetsliv, Bioanalyytikko

Häggström, Ulrika, Samlad information för seniorer i Korsholm, Vasabladet 13.1.2018

Lumme, Riitta; Liikanen, Eeva; Mähönen, Anssi; Paldanius, Mika; Penttinen, Ulla, Ylempi amk-tutkinto bioanalyytikon osaamisen kehittämisessä, Bioanalyytikko n1 2018 pp. 50-53