Publikationer

Sidan uppdateras

2019

Sirkku Säätelä, Spel och spelinlärning inom den högre utbildningen, Svängrum E, mars 2019

2018

Susanne Jungerstam, Mikroprojektet Gäst i skolan – ”En guldgruva i undervisningen”, HSS Media, 8.12 2018

Ribacka, Camilla, Antus, Margareta, Penttinen, Ulla, I Vasa fungerar samarbetet mellan utbildning och arbetsliv, Bioanalyytikko

Häggström, Ulrika, Samlad information för seniorer i Korsholm, Vasabladet 13.1.2018

Lumme, Riitta; Liikanen, Eeva; Mähönen, Anssi; Paldanius, Mika; Penttinen, Ulla, Ylempi amk-tutkinto bioanalyytikon osaamisen kehittämisessä, Bioanalyytikko n1 2018 pp. 50-53