Utveckling av lärmiljöer inom Degree Programme in Nursing

Degree Program (DP) in Nursing är ett engelskspråkigt utbildningsprogram för sjukskötarstuderande som lockar studerande från hela världen. Målsättningen med projektet ”Utveckling av lärmiljöer inom Degree Programme in Nursing” är att utveckla Yrkeshögskolan Novias engelskspråkiga lärmiljö inom DP in Nursing för att stimulera till reflektion och inlärning. Lärmiljön skall i mån av möjlighet simulera verkliga arbetsmiljöer för att underlätta steget från utbildning till arbetsliv, vilket är av speciellt stor vikt för de studerande som går på DP in Nursing eftersom de har en annan kulturell bakgrund. Detta gynnar också inlärningen av finska och svenska.

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) via Närings-, trafik och miljöcentralen.

Undervisning och utvärdering av erhållen kunskap sker med hjälp av virtuella studier, självständiga studier och även med mer traditionella metoder. Följande åtgärder kommer att förverkligas:

  1. virtualisering av teoretiska- och kliniska kurser som finns i läroplanen (2010/2012) för DP in Nursing.
  2. självständiga nätbaserade kurser, vilket möjliggör att studerande kan avlägga kurser även om de inte fysiskt befinner sig i Vasa.
  3. samarbete med olika aktörer inom sjukvården för att möjliggöra arbetslivsförlagd undervisning och därigenom även stimulera språkinlärningen
  4. öva kommunikativa färdigheter (idag finns 19 nationaliteter representerade inom DP in Nursing)
  5. erbjudande av stöd för integration i det finländska samhället

 

För mera information vänligen kontakta:

Projektledare Maj-Helen Nyback, tfn. 358 (0)6 328 5371, maj-helen.nyback@novia.fi