Säker läkemedelsbehandling

Säker läkemedelsbehandling är en av de största utmaningarna inom patientsäkerhetsarbete idag.

Social- och hälsovårdsministeriet har redan 2007 kommit ut med föreskrifter om hur social- och hälsovårdens organisationer bör trygga säkerheten inom läkemedelsbehandling. Enligt SHM och Valvira bör varje enhet som utför läkemedelsbehandling uppgöra en läkemedelsbehandlingsplan där innehåll och förfaringssätt samt befogenheter för olika yrkesgrupper finns dokumenterade.

Syftet med detta projekt är att Yrkeshögskolan Novias enhet för forskning och utveckling och dess avdelning inom hälsovård och det sociala området i Vasa samt studerande tillsammans med social- och hälsovårdens organisationer kartlägger hur läkemedelsbehandlingen i praktiken genomförs och utvecklar befintliga arbetssätt eller skapar en i praktiken fungerande läkemedelsbehandlingsplan. Projektet vill verka för att främja säker läkemedelsbehandling inom primärsjukvårdens enheter, serviceboenden samt socialvårdens enheter där man handskas med läkemedel. Genom att delta i utvecklingsprojektet får yrkeshögskolans studerande inom hälsovård och det sociala området möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper inom säker läkemedelsbehandling.

Projekttid: 1.5–31.12.2013.

Projektet finansieras av HSS (Harry Schaumans Stiftelse).

För mera information vänligen kontakta:

Projektledare Sirkku Säätelä, lektor, tfn (06) 328 5461, sirkku.saatela@novia.fi