SuperNurse Botnia 2

Projektet är ett pedagogiskt forsknings- och utvecklingsprojekt som strävar efter att stärka och stimulera studenters lärande under den verksamhetsförlagda utbildningen. Syftet är, för det första, att undersöka den verksamhetsförlagda handledningens betydelse för studenters lärande över tid, genom att följa studenterna under hela sjukskötarutbildningen. Det andra syftet är att få kunskap om och förståelse för kliniska handledares erfarenheter och upplevelser av att fungera som handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Projektet har som mål att utveckla en gemensam pedagogisk plattform för kliniska handledare inom sjukskötarutbildningen i Kvarkenregionen.

Projektparter är Yrkeshögskolan Novia, Vasa yrkeshögskola och Umeå universitet.
Projekttiden är 1.1.2010 - 31.12.2012.
SuperNurse Botnia2 är finansierat av Botnia Atlantica (Interreg IV A), Länsstyrelsen i Västerbotten, Österbottens förbund och deltagande högskolor/universitet.

Läs mera på projektets hemsida: web.novia.fi/supernurse

För mera information vänligen kontakta:
Projektledare Yvonne Hilli, överlärare i hälsovård
tfn +358 (0)44 780 5323, yvonne.hilli@novia.fi