Det resilienta barnet

Projektet Det resilienta barnet har som mål att utveckla resursförstärkande modeller, metoder och material som senare kan ingå i ett socialpedagogiskt och hälsofrämjande interventionsprogram - "Dagis Master" för daghem. Avsikten är att utarbeta konkret socialpedagogiskt och resursförstärkande arbetsmaterial. Projektets målgrupp är femåringar.

Projektet samarbetar med Folkhälsans förbund r.f. / projektet "Ett daghem utan mobbning".

Projektet avslutas 2015 då en sammanfattande publikation görs och ett läromedel utkommer och tas i bruk.

För mera information vänligen kontakta:
Projektledare Susanne Davidsson, tfn +358 (0)2 432 3373, susanne.davidsson@novia.fi