Annika Glader

Annika Glader

Projektledare

Annika jobbar som projektledare för olika EU projekt med fokus på inomhusmiljö, fuktskadade byggnader och hållbar renovering. Till utbildningen är hon farmaceut från Åbo Akademi (1992), laboratorieanalytiker från Svenska yrkeshögskolan (2002) och filosofie licentiat från Umeå Universitet (2012). Licentiatavhandlingen handlade om kemiska emissioner från byggnadsmaterial.

Postadress:

Yrkeshögskolan Novia
Forskning och Utveckling
Wolffskavägen 33
65200 Vasa

Besöksadress:

Technobothnia
Bomullgränd 3
65200 Vasa


Mobil: +358 50 5759404
Mail: annika.glader@novia.fi

Pågående projekt

Renovation Center – A Nordic Center for Energy Efficient Renovations http://nordicrenovationcenter.eu/en/nordic-renovation-center/

Publikationer

Fröjdö, M., & Glader, A. (2015). Theory meets working life (TEMA). A guide from an interdisciplinary collaboration project improving knowledge and skills of indoor air quality. Novia Publication and Production, serie L: Läromedel, 2/2015.

Lundin, A., Must, A., Claeson, A-S., Carlsson, A., Glader, A., Mälarstig, B., Bloom, E., Bok, G., Johansson, I., Thunborg, J. (2014). SWESIAQ:s råd för utredning av mikrobiell påväxt i byggnader. SWESIAQ, Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate.

Glader, A., Östman, L., & Olofsson, T. (2014). Fuktskadade byggnader - Kompetensutveckling inom byggbranschen. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 1/2015.

Sunabacka, K., & Glader, A. (2014). Skadeutredning av betonggolv - bästa praxis i Finland och Sverige. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 11/2014.

Glader, A., Claeson, A-S., Stenberg, B., Glas, B., Liljelind, I., Eriksson, K., Nyback, M-H., Nordin, S. (2014.) Byggnadsrelaterad ohälsa - kompetensutveckling inom hälsovården. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 12/2014.

Österberg, M., Glader, A., Lindström, K., Nyback, M-H., Snickars, M., Pellfolk, T., Nordin, S., Palmquist, E., Nordin, M., Andersson, L., Söderholm, A., Claeson, A-S., Stenberg, B., Edvardsson, B., Glas, B., Liljelind, I., Kempe, M., Blomqvist, K., Westö, J., Olofsson, T., Fischl, G.(2012). Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen. Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 2/2012.

Glader, A. (2012). Chemical emissions from building structures: emission sources and their impact on indoor air. Umeå University, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå, Sweden.

Glader, A. & Liljelind, I. (2011). Patterns of volatile organic compound emissions in building structures. Indoor and Built Environment, 21(5):651-662.

Glader, A. & Liljelind, I. (2011). Volatile organic compounds in building structures and indoor air. Proceedings, Indoor Air 2011, No. 658, Austin, USA.

Glader, A. & Liljelind, I. (2009). Patterns in VOC emissions in closed concrete and wood constructions. Proceedings, Healthy Buildings 2009, No. 163, Syracuse, USA.