Publikationer

Sidan uppdateras

2019

Rita Rauvola, Då konstnärer blir konsulter inom den marina industrin, Svängrum E, 4.2 2019

2018

Rita Rauvola, Kreativa synpunkter på innovationer, Svängrum E, 26.11 2019

2017

Björkroth, Peter, På besök i Busan: Opersonliga och personliga reflektioner, The Captain - Sjöfartstidningen, Svensk sjöfarts tidnings förlag, 2017

Westilä, Ossi, Björkroth, Peter, Safeguarding the EU's Sea Area, Port Technology International, Maritime Information Services Ltd, 2017

Björkroth, Peter; Lumban Batu, Nancy Purnama; John, Peter, The Plural of Anecdote is not Data: A study on different world views held by Asian and European students of Nautical Sciences, 2017
D3 Artikel i en yrkesinriktad konferenspublikation