2017

 

2017

Byholm, Patrik, Bland bivråkar i Sydafrika, Finlands Natur, Natur och miljö, 2017

Byholm, Patrik, Kesälesken elämää - uusia tietoja räyskän liikkeistä, Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Metsähallitus, 2017

Byholm, Patrik, Satellitsändaruppföljning av två havsörnar i Kvarken 2015-2016, OA-Natur, Ostrobothnia Australis, 2017

Byholm, Patrik, Suomen räyskät tehoseurannassa, Linnut, BirdLife Suomi, 2017

Vansteelant, W. M. G.; Kekkonen, J.; Byholm, P., Wind conditions and geography shape the first outbound migration of juvenile honey buzzards and their distribution across sub-Saharan Africa, proceedings royal society b biological sciences, 2017

Almén, Anna-Karin; Glippa, Olivier; Pettersson, Heidi; Alenius, Pekka; Engström-Öst, Jonna, Changes in wintertime pH and hydrography of the Gulf of Finland (Baltic Sea) with focus on depth layers, Environmental monitoring and assessment, Springer Verlag, 2017

Glippa, Olivier; Brutemark, Andreas; Johnson, Justin; Spilling, Kristian; Candolin, Ulrika; Engström-Öst, Jonna Mikaela, Early development of the threespine stickleback in relation to water pH, frontiers marine science, 2017

Engström-Öst, Jonna; Barrett, Nick; Brutemark, Andreas; Vehmaa, Anu; Dwyer, Amanda; Almén, Anna-Karin; De Stasio, Bart T., Feeding, survival, and reproduction of two populations of Eurytemora (Copepoda) exposed to local toxic cyanobacteria, Feeding, survival, and reproduction of two populations of Eurytemora (Copepoda) exposed to local toxic cyanobacteria

Almén, Anna-Karin; Brutemark, Andreas; Jutfelt, Fredrik; Riebesell, Ulf; Engström-Öst, Jonna, Ocean acidification causes no detectable effect on swimming activity and body size in a common copepod, Hydrobiologia, 2017

Engström-Öst, Jonna, Vad är det för mat idag?, Västra Nyland, KSF Media, 2017

Lindén, Andreas, Den ekologiska dimensionen av bioekonomi, Västra Nyland, KSF-Media, 2017

Lindén, Andreas, Helsingin idänpikkusiepon kutsuäänestä, Tringa, Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys, 2017

Papadopoulou, Anna; Dalsgaard, Inger; Lindén, Andreas; Wiklund, Tom, In vivo adherence of Flavobacterium psychrophilum to mucosal external surfaces of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry, journal fish diseases, 2017

Linden, Andreas; Meller, Kalle; Knape, Jonas, An empirical comparison of models for the phenology of bird migration, journal avian biology, 2017

Riesinger, Paul, Höga spannmålsskördar förutsätter rotvänlig markstruktur, Landsbygdens folk, 2017

Riesinger, Paul, Kompostering av halmrik stallgödsel vid fritt respektive begränsat lufttillträde, Novia Publikation och produktion, serie R : Rapporter, Yrkeshögskolan Novia, 2017

Riesinger, Paul, Kompostering minskar stallgödselns positiva effekter på markens bördighet, Landsbygdens folk, 2017

Riesinger, Paul, Utbildningen till Skuffisagrolog ur växtodlingslärarens synvinkel, Luonnon varassa, 2017

Riesinger, Paul, Åtgärder mot markpackning, Landsbygdens folk, 2017

Almén, Anna-Karin, Copepods in a changing sea : ocean acidification, long-term changes and short-term variability, Åbo Akademi, 2017

Souissi, Sami; Glippa, Olivier; Dahms, Hans-Uwe, Chapter 7: Global Shipping, ballast water and invasive species, CRC press, 2017

Glippa, Olivier, Vill du ha en plastpåse?, Västra Nyland, KSF Media, 2017

Barman-Geust, Heidi, Artesaaniruuan suomenmestaruuskilpailu 2017, Aitoja makuja, 2017

Barman-Geust, Heidi, Makkarantekoa, kulttuurikasveja ja maatiaislajeja artesaaniruuan SM-kisoissa, Aitoja makuja, 2017

Barman-Geust, Heidi, Mathantverk - En möjlighet för mångsysslare i skärgården, Skärgård, Åbo Akademi, 2017

Järvinen, Pauliina; Edward, Kluen; Brommer, Jon, Experimental manipulation of nest height does not support the thermoregulation hypothesis, Ornis fennica, Suomen lintutieteellinen yhdistys, 2017

Jarvinen, Pauliina; Kluen, Edward; Brommer, Jon E., Low heritability of nest construction in a wild bird, biology letters, 2017

Class, Barbara, Brommer, Jon, Phenotypic correlations capture between-individual correlations underlying behavioral syndromes, behavioral ecology sociobiology, 2017

Bäckman, Veronika, Energi- och näringseffektivitet under lupp på Västankvarn gård, Landsbygdens Folk, Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund r.f., 2017

Bäckman, Veronika; Bäckman, Stefan, Reflektioner från Borgeby fältdagar, Landsbygdens Folk, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., 2017

Karell, Patrik, Handlar bioekonomi om kvantitet eller kvalitet?, Västra Nyland, 2017

Karell, Patrik; Bensch, Staffan; Ahola, Kari; Asghar, Muhammad, Pale and dark morphs of tawny owls show different patterns of telomere dynamics in relation to disease status, Proceedings of the Royal Society B : biological sciences, The Royal Society Publishing, 2017

Laugen, Ane Timenes, Kan forskarna aldrig bestämma sig?, Västra Nyland, KSF Media, 2017

Faust, E; André, C; Meurling, S; Kochmann, J; Christiansen, H; Jensen, LF; Charrier, G; Laugen, AT; Strand, Å, Origin and route of establishment of the invasive Pacific oyster Crassostrea gigas in Scandinavia, Marine ecology: progress series, Inter-Research, 2017

Fraixedas, Sara; Linden, Andreas; Meller, Kalle; Lindström, Åke; Keiss, Oskars; Kålås, John Atle; Husby, Magne; Leivits, Agu; Leivits, Meelis; Lehikoinen, Aleksi, Substantial decline of Northern European peatland bird populations: Consequences of drainage, biological conservation, 2017

Synen på karriär förändras, Björkström-Jung, Dana, Västra Nyland, 2017

 Aymí, Raül; González, Yolanda; López, Txiqui; Gordo, Oscar, Bird-window collisions in a city on the Iberian Mediterranean coast during autumn migration, Revista Catalana d’Ornitologia, 2017

Fenstad, Anette A.; Bustnes, Jan O.; Lierhagen, Syverin; Gabrielsen, Kristin M.; Öst, Markus; Jaatinen, Kim; Hanssen, Sveinn A.; Moe, Børge; Jenssen, Bjørn M.; Krøkje, Åse, Blood and feather concentrations of toxic elements in a Baltic and an Arctic seabird population, marine pollution bulletin, 2017

Andersson, Niklas, Cirkulär ekonomi, Västra Nyland, KSF-media, 2017

Fred, Marianne, Tankar från trädgårdsgungan, Västra Nyland, KSF-Media, 2017

Lindroos, Louise, Vetenskap för alla, Västra Nyland, KSF Media, 2017

 Fridefors, Lars, God tillgång på praktikplatser för agrologstuderande, Landsbygdens Folk, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, 2017

Sved, Johnny, Mera virke från skärgården i Nyland, Landsbygdens folk, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, 2017

Fagerström, Britt-Mari, Noviastuderande utvecklar skogsbruket i samarbete med skogsorganisationer, Landsbygdens folk, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, 2017

Bäckman, Veronika; Bäckman, Stefan, Reflektioner från Borgeby fältdagar, Landsbygdens Folk, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., 2017

Andersson, Towe, Samarbete för att bevara vårt byggnadsarv, Trädgårdsnytt, Svenska Trädgårdsförbundet rf, Centralorgan för svenskspråkiga trädgårdssällskap i Finland, 2017

Wikström, Susanne, Ska arbete vara roligt?, Västra Nyland, KSF-media, 2017

Kollegialt granskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Almén A-K, Glippa O, Pettersson H, Alenius P & Engström-Öst J (2017) Changes in wintertime pH and hydrography of the Gulf of Finland with focus on depth layers. Environmental Monitoring and Assessment 189: 147.

Almén A-K, Brutemark A, Jutfelt F, Riebesell U & Engström-Öst J (2017) Ocean acidification shows no detectable effect on swimming activity and body size in a common copepod. Hydrobiologia 802: 235-243.

Engström-Öst, J, Barrett, NJ, Brutemark, A, Vehmaa, A, Dwyer, A, Almén, A-K, De Stasio B. (2017) Feeding, survival and reproduction of two populations of Eurytemora (Copepoda) exposed to local toxic cyanobacteria. Journal of Great Lakes Research 43: 1091-1100. 

Glippa O, Brutemark A, Johnson J, Spilling K, Candolin U, Engström-Öst J: Early development of the threespine stickleback larvae in relation to water pH. Frontiers in Marine Science 4: 427

Souissi S, Glippa O & Dahms H-U. Chapter 7. Global Shipping, Ballast Water and Invasive Species. pp.163-176. In Arias A.H. & Marcovecchio, J E. (Eds) Marine Pollution and Climate Change, CRC Press.