29.9.2010

Vilka faktorer påverkar blågrönalgers tillväxt och toxin produktion?

 

En ny studie undersöker samverkan mellan giftiga blågrönalger, deras betare och konkurrenter. Blågrönalgen Nodularia spumigena (också kallad katthårsalg) reagerar känsligt på konkurrerande alger i dess närhet. Främmande alger påverkar Nodularias tillväxt negativt. Trots att tillväxten är mindre ökar toxinproduktionen i andra algers närhet. Nodularia har dock en starkt negativ inverkan på samlevande algers tillväxt. När man tillsätter betare producerar Nodularia mindre toxin än när betare inte är närvarande. Minskad toxinproduktion kan bero på att betare indirekt kan minska toxinmängden hos Nodularia genom att använda konkurrenter som föda. Vår studie visar att produktionen av blågrönalgtoxiner generellt sett kan reagera känsligt på andra alger och djur.

Jonna Engström-Öst, Hedvig Hogfors, Rehab El-Shehawy, Bart De Stasio, Anu Vehmaa, Elena Gorokhova: Toxin producing cyanobacterium Nodularia spumigena, potential competitors and grazers: testing mechanisms of reciprocal interactions (Aquatic Microbial Ecology)

Gå till "Nyhetsarkiv"