27.8.2009

Vårsolen ökar algtillväxten i djupa sjöar före islossningen

En ny artikel i Aquatic Ecology visar att ökat ljus leder till ökad algförekomst efter att isen börjat smälta. Fenomenet är oberoende av sjöns cirkulation som för algerna bort från de ljusa vattenlagren och begränsar tillväxten. Algerna under isen är välanpassade till lågt ljus och cirkulation, och det har konsekvenser för utvecklingen av algsamhällen. Även små variationer i temperatur och väder kan orsaka förändringar i hydrodynamik, och algsammansättning.

Artikeln går under rubriken "Development of phytoplankton in Lake Pääjärvi (Finland) during under-ice convective mixing period" och är skriven av Anu Vehmaa och prof. Kalevi Salonen från Jyväskylä universitet, som handledde pro gradu arbetet.

Gå till "Nyhetsarkiv"