25.6.2013

Variation i fröstorlek spelar roll också för främmande växtarter

Forskare från Aronia och Tarto Universitet har undersökt variation i fröstorlek hos blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) som är en främmande art i Finland. De samlade frön från 39 finska lupinpopulationer i naturen för att ta reda på hur individernas resursnivå och olika miljövariabler (habitat, konkurrens, jord pH) påverkar frövikt, grobarhet och groddplantornas tillväxt.

Frövikten varierade mest mellan lupinindivider inom populationer oberoende av resursnivån och miljövariablerna. Variationen i frövikten påverkade grobarheten samt groddplantornas tillväxt som båda ökade med frövikten. Resultaten tyder på att blomsterlupinen kan tåla olika miljöförhållanden och kan etablera sig i olika habitat, vilket kanske förklarar varför den har blivit så framgångsrik. Tidigare studier tillsammans med våra resultat visar att det inte finns allmänna regler för växternas resursallokering till frön.

Sõber V. and Ramula S. (2013) Seed number and environmental conditions do not explain seed size variability for the invasive herb Lupinus polyphyllus. Plant Ecology 214:883-892. DOI 10.1007/s11258-013-0216-8

Mer information: Satu Ramula (sramula@abo.fi)

 

Gå till "Nyhetsarkiv"