3.8.2009

Varför producerar blågrönalgerna toxin?

En ny artikel i Journal of Plankton Research visar att toxinproduktionen hos vår vanligaste giftiga blågrönalg, 'katthårsalgen' Nodularia spumigena, ökar i frånvaron av betare. Det här kan innebära att toxinproduktionen är en allelopatisk respons (orsakad av kemisk krigföring) mot bakterier och annan växtplankton och inte ett skydd mot betning som man tidigare trott.

Publikationen som går under titeln "Toxin concentration in Nodularia spumigena is modulated by mesozooplankton grazers" är skriven av Elena Gorokhova från Stockholms Universitet och Jonna Engström-Öst.

Gå till "Nyhetsarkiv"