27.9.2012

Våra fåglar sprider sig norrut

Blåhake. Foto Aleksi Lehikoinen
Gråspett. Foto Aleksi Lehikoinen
Blåmes. Foto Aleksi Lehikoinen

De fågelarter som anpassat sig till stränga nordiska förhållanden flyr allt längre norrut som en följd av klimatuppvärmningen. I samma takt kommer nya sydligare arter in och tar över nordligare områden.

Man tänker sig att klimatförändringen flyttar på arters utbredning mot nordliga områden på ett sätt som gör det möjligt för dem att stanna i klimat som är gynnsamma. Helt enligt den prognosen har häckningsområdet för finländska fågelarter förflyttat sig norrut under de tre senaste årtiondena.

Förändringar har observerats såväl i den nordliga gränsen av de sydliga arternas utbredningsområde, som i de nordliga arters sydligaste gränsområden.
-De sydliga arterna har dock brett ut sig dubbelt snabbare mot nordliga områden än de nordliga arter som evakuerat norrut, berättar forskaren Jon Brommer från Helsingfors Universitet. Blåmes, pilfink och gråspett är exempel på sydliga arter som kraftig har expanderat norrut. Ripa, blåhake och bergfink är igen exempel på nordliga arter som dragit sig ännu längre norrut.

I snitt har de sydliga arternas utbredningsområde norrut ökat i en takt på 1,1-1,3 km per år. Det finns variation mellan arterna, och att förstå den variationen är en utmaning för klimatforskningen i framtiden.

I undersökningen jämfördes uppgifter om 114 sydliga och 34 nordliga arter från tre olika fågelatlasprojekt. Uppgifterna om utbredning insamlades åren 1974-1979, 1986-1989 och 2006-2010.
- Finland är det första landet i världen som genomfört tre fågelatlasprojekt över en längre tid. Det största tacket för den insatsen går till tusentals frivilliga fågelskådare, påpekar Aleksi Lehikoinen från Naturhistoriska Centralmuseet, själv en atlasräknare.

Undersökningen publicerades på PLOS One-vetenskapsjournalens web-sidor. Undersökningen gjordes som ett samarbete mellan Helsingfors Universitet och Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia

 

Mera information:

Aleksi Lehikoinen, Naturhistoriska centralmuseet, aleksi.lehikoinen@helsinki.fi
Jon Brommer, Helsingfors Universitet, jon.brommer@helsinki.fi

Länk till originalarbetet:
http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0043648

Länk till atlasarbetet
http://atlas3.lintuatlas.fi/

Länk till Museets fågeluppföljning:
http://www.luomus.fi/seurannat/

 

Gå till "Nyhetsarkiv"