19.4.2011

Utsötning gör Östersjöns blågrönalger giftigare i framtiden


Klimatförändringen orsakar inte bara högre temperaturer, utan också nederbörden i form av regn och snö ökar, vilket gör att utrinningen av sötvatten från älvar till Östersjön också ökar. Särskilt då saltvattensinflöden genom de Danska sunden blivit mer sällsynta, har detta resulterat i att salthalten sakta håller på att sjunka i norra Östersjön. Detta faktum intresserar forskare som undersökt hur blågrönalger reagerar på en lägre salthalt. En ny studie visar att den giftiga blågrönalgen Anabaena producerar nästan dubbelt mera toxin i sötvatten jämfört med brackvatten. Experimentet gjordes i 5-6 promilles salthalt i Tvärminne på Hangö udd, samt i 1 promilles salthalt i Räfsö utanför Björneborg i Bottenhavet. Förutom att Anabaena var giftigare i 1 promilles salthalt växte den också mycket bättre i den salthalten. Resultaten påvisar att det kan ske förändringar i artsammansättningen bland blågrönalgerna i framtiden. De arter som trivs i söttvatten får en konkurrensfördel jämfört med arter som trivs bättre i brackvatten. Vidare kan det bidra till att blågrönalgblomningarna blir giftigare.
Studien gjordes i samarbete med Åbo universitet och Swansea University (Storbritannien).


Referens: Jonna Engström-Öst, Sari Repka & Mirva Mikkonen: Interactions between plankton and cyanobacterium Anabaena with focus on salinity, growth and toxin production. Abstract

Gå till "Nyhetsarkiv"