12.8.2013

Uppfattningar om det egna hälsotillståndet påverkar den politiska aktiviteten

 

En färsk undersökning visar, att den subjektiva bedömingen av det egna hälsotillståndet påverkar väljarbeteendet. I synnerhet bland äldre människor ökar känslan av svag hälsa sannolikheten för att man avstår från att rösta. Bland unga människor är effekten betydligt svagare. Det verkar som om hälsans inverkan delvis beror på omfattningen av individens sociala krets och kontakter. En aktiv social krets minskar den svaga hälsans negativa inverkan på politiskt engagemang. 

Studien baserade sig på European Social Survey – materialet, som har samlats mellan 2002 och 2010. I analysen ingick över 200 000 människor från 30 länder.

Mattila, Mikko, Söderlund, Peter, Wass Hanna & Lauri Rapeli (2013): Healthy voting: The effect of self-reported health on turnout in 30 countries. Electoral Studies (in press).

Tillägsinformation: Lauri Rapeli lauri.rapeli@novia.fi

 

Gå till "Nyhetsarkiv"