3.8.2009

Storspiggen söker skydd i giftig algblomning när rovfisken lurpassar

 

Publikationen "Balancing algal toxicity and turbidity with predation risk in the three-spined stickleback" i tidskriften Journal of Experimental Marine Biology and Ecology visar att storspiggen föredrar giftiga blågrönalger under predationsrisk. Storspiggen kan utnyttja blomningen som habitat vid fara, eftersom tidigare studier visar att arten är relativt tolerant mot dessa alger.

Artikeln är skriven av Jonna Engström-Öst, Markus Öst och Maria Yli-Renko. Yli-Renko studerar vid Åbo Universitet och har skrivit sin pro gradu om ämnet.

 

Gå till "Nyhetsarkiv"