18.9.2013

Sommarens sista fjärilsnyheter - Apollofjäril nu etablerad i Ekenäs skärgård!

 

Foto: Jon Brommer

Med glädje kan jag rapportera att Apollofjärilen (Parnassius apollo) nu definitivt etablerats i Ekenäs yttersta skärgård som ett resultat av återinförande under åren 2009-2011. Under juli månad i år observerades ett betryggande antal vuxna apollofjärilar på samtliga tre öar i yttersta havsbandet där arten återinförts. Apollofjärilen har en ettårig livscykel vilket betyder att detta års vuxna individer helt och hållet är ett resultat av populationens lyckade överlevnad i vilt tillstånd eftersom inga nya individer återinförts ifjol. Arten återinfördes samtidigt på tre olika områden i Ekenäs skärgård varav etableringen lyckades inom det allra yttersta området runt Jussarö fyr. Orsaken bakom en lyckad etablering är inte entydig, men livsmiljöns lämplighet på mycket liten skala (mikrohabitat) är sannolikt en viktig faktor.

Arten kan tyvärr inte (ännu) beskådas av allmänheten eftersom öarna där arten finns är skyddade och landstigning är förbjuden under flygtiden. Men chansen finns att arten sprider sej till omkringliggande öar och då ligger Jussarö nära tillhands. Kanske man i framtiden kan beskåda Apollofjärilens glidflykt medan man tar sej ett dopp längs Jussarös vackra stränder!

Tillägsinformation: Marianne Fred marianne.fred@novia.fi

 

Gå till "Nyhetsarkiv"