6.5.2010

Övergödningen av våra vattendrag försvårar gäddynglens födointag


Gäddyngels förmåga att fånga hoppkräftor försämras i grumligt vatten. Däremot kan gäddyngel fånga lika många vattenloppor i grumligt som i klart vatten. Gäddyngels födointag i övergödda vatten undersöktes i artikeln som publicerades i juni i Journal of Fish Biology av Maiju Salonen (Helsingfors universitet) & Jonna Engström-Öst (Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia). Salonen skriver sin doktorsavhandling om gäddyngels beteende i övergödda vatten.

Salonen, M. & Engström-Öst, J. (2010) Prey capture of pike larvae Esox lucius in turbid water. Journal of Fish Biology 76: 2591-2596. Abstract

Gå till "Nyhetsarkiv"