12.11.2009

Omstridd funktion av honornament hos ejdern

 

Ådornas vita vingband har ansetts indikera deras kvalitet. I tidigare norska undersökningar kom man fram till att de ådor som hade de bredaste och klaraste vingbanden också hade ett bättre immunförsvar, de förlorade mindre vikt under ruvningen och hade marginellt större kullstorlek.

Enligt en färsk studie publicerad i Biology Letters hade kullstorleken, kroppskonditionen, ådans ålder, kläckningsdatumet och -framgången inget samband med vingornamentets storlek. Ornamentstorleken förklarades endast av dess storlek föregående häckningssäsong. Däremot var god kondition förenad med större kläckningsframgång. Dessa resultat antyder att bredden på de vita vingbanden inte signalerar individuell kvalitet i den Östersjöpopulation som här studerades.

Aleksi Lehikoinen, Kim Jaatinen and Markus Öst 2010. Biology Letters 6: 225-228 : Do female ornamentation inBiology Letters 6: 225-228 dicate quality in eider ducks?

Gå till "Nyhetsarkiv"