22.6.2016

Nytt i kolumnserien "Idag": Statistik på gott och ont. (Andreas Lindén)

Publicerad i tidningen Västra Nyland den 22.6.2016

Andreas Lindén

är specialforskare vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg

 

Statistik på gott och ont

 

Det finns lögner, förbannade lögner och statistik. Så lyder en fri översättning av ett dryga hundra år gammalt brittiskt ordspråk med mer eller mindre okänt ursprung. Det finns delade åsikter om statistik och statistiska analyser. En tydlig bimodalitet eller tudelad fördelning har jag märkt också i studenters intresse eller förmåga att ta till sig statistik, då jag undervisat ämnet på universitet och numera på Yrkeshögskolan Novia.

Statistisk analys är ett sätt att granska slumpens roll i vad vi ser från insamlade data. Det kan handla om att testa idéer och antaganden, eller bara om att beskriva en situation med siffror, med tillhörande mått på osäkerhet. En överhängande stor del av all forskning och därmed också en hel del samhälleliga beslut baserar sig på just precis statistisk analys. På så sätt har statistik en väldigt viktig roll, vare sig man vill det eller inte.

Bland forskare inom mitt område – ekologi (biologi) – använder alla statistik i någon form. Få ifrågasätter dess nödvändighet. De flesta tänker på statistiska modeller som verktyg man kan välja mellan för att studera en given frågeställning. Visserligen är det en helt bra beskrivning av hur statistik ofta används, men statistik och stokastiska modeller kan vara mera än så. Modellen kan med fördel skräddarsys för frågeställningen, om inte en existerade modell beskriver det man vill. I bästa fall utgör modellen en (ofta grovt) förenklad matematisk beskrivning av hur man tänker sig att det studerade systemet faktiskt fungerar. Modellen berättar mer än tusen ord, åtminstone för forskare som är insatta i ämnet, och kan vid behov användas också för prognoser och simulationer.

Det finns ändå en del problem med statistik. Ibland kan statistiska analyser dölja viktiga mönster i data och framhäva andra, kanske helt oviktiga mönster. I allra värsta fall kan statistiken aktivt missbrukas för att dölja sanningen. Betydligt mera vanligt är troligen att forskare av misstag tolkar en komplicerad statistisk analys fel eller använder den på fel sätt. Ibland kan tekniska artefakter uppstå då modellen som använts inte är realistisk, vilket kan leda till missvisande resultat. Då gäller det för både forskaren och inte minst mottagaren av resultaten att vara på sin vakt och känna till metodens egenskaper.

Vad kan man då göra för att världen skall bli en bättre plats med hjälp av statistik? Att lakoniskt konstatera att statistik inte är tillförlitligt är att sopa problemen under mattan. Utan statistisk analys skulle den samhälleliga diskussionen vara – om möjligt – ännu svagare anknuten till fakta än den nu är. En bättre medicin skulle vara att lägga mera vikt på statistik i den högre utbildningen, inte bara i form av flera statistikkurser, utan också som en integrerad del av den övriga undervisningen. Mycket av det som lärs ut i förenklad form är ju resultat från statistiska analyser, minus själva statistiken.

Gå till "Nyhetsarkiv"