8.11.2013

Nytt i kolumnserien "Aronia just nu" -Geodesign och planering

Publicerad i Västra Nyland 31.10.2013

Marianne Fred är forsknings- och utvecklingsledare för Novia

Geodesign och planering

 

Planering är A och O för en fungerande vardag. Utan planering såsar vi omkring, gör onödigt arbete och missar viktiga överenskommelser som t.ex. deadline för Aronias Västis-kolumn. Så gick det nästan för mig. Som tur hade jag redan för flera veckor sedan en rubrik för kolumnen som handlar om just planering. I detta fall planering av den fysiska miljön omkring oss, inte om att dubbelkolla datum, men ironiskt ändå.

Geodesign är en process där planering och kommunikation går hand i hand. Kommunikationen i geodesign handlar om en kontinuerlig dialog. Slutprodukten, den må så vara en evakueringsplan efter en naturkatastrof eller en detaljplan i en pittoresk småstad, är ett resultat av en dialog mellan tjänstemän, invånare, företagare o.s.v. där all relevant information som finns tillgänglig har använts för beslutsfattandet. Geodesignprocessen är öppen och transparent så att alla kan förstå varför slutprodukten ser ut som den gör, även om fullständig enighet i alla beslut inte nåtts. Närdemokrati in action med andra ord.

Jag hör nu en kollektiv suck från slott och stuga från alla som tagit del av planering på ett eller annat sätt. Det jag målar upp låter kanske idealistiskt, rentav naivt? Må så vara, men på den första europeiska Geodesignkongressen i Nederländerna i år samlades tvåhundra personer som jobbar med allt från internationell revision av offentliga medel till stadsplanering i miljonstäder och alla var överens om att geodesign fungerar i praktiken.

Det var intressant att se bredden av tillämpningar på kongressen. Vi fick se hur historiska data kan åskådliggöras för bevarandet av kulturlandskap och för turistiska ändamål. Den nederländska polisen berättade hur man utbildar poliser genom dataspel. Spelen är baserade på verkliga miljöer med de verkliga miljöernas betingelser och allt från storolyckor till vardagliga butiksrån spelas i grupp. Resultaten kan tryggt utvärderas efteråt. Från Göteborgs stad kom inspirerande exempel där kommenteringen av en detaljplan gjordes så att man publicerade en 3D-modell av planen på nätet och lät medborgare kommentera eller rita in andra förslag. Tusentals medborgare kommenterade förslaget och över fyrahundra kartor med alternativa förslag baserade på information från människor med kunskap om de lokala omständigheterna kom in. Det bästa var att informationen verkligen användes för att revidera planerna innan de förverkligades.

Känns det här avlägset? En del av det här finns faktiskt nära dig, bästa läsare. På Yrkeshögskolan Novias Campus Raseborg jobbar vi med geodesign och nya sätt att förverkliga planeringsprocesser. Så håll ögon och öron uppe, snart kommer chansen för dig att delta i hur din närmiljö planeras och förvaltas i sann närdemokratisk anda. I varje fall om jag får bestämma.

 

Gå till "Nyhetsarkiv"