7.8.2012

Nytt i kolumnserien "Aronia Just Nu" -En sommarhälsning från skärgården

Publicerad i Västra Nyland 13.07.2012
Kajsa Mellbrand är projektforskare inom projekt Green Islands vid Aronia

 

 En sommarhälsning från skärgården


”Ormbunken rister sin ringlade topp
slår opp sina gröna små vingar.
Lillkalven kesar och dansar galopp
i hagen där lärksången klingar.
Gökarna gala, ärla och svala
jaga sin föda i flygande fläng.
Fruktträden blomma
fåren, de fromma
beta bland bergen på sälta och äng.
Solvärmen dallrar kring holmar och skär.
Sommarn är här!”

Vals på Ängön av Evert Taube är nog för många en idealbild av skärgårdssommaren när den är som bäst. När visan skrevs var miljön som beskrivs fortfarande vanlig och välbekant i skärgården, men idag är hagmarkerna med kalvar och lärkor få (vet ni förresten vad ”kesa” betyder?).

I min forskning arbetar jag med kolleger i Sverige och Estland om frågor som rör hållbar utveckling på skärgårdsöar, närmare bestämt det som kallas ekosystemtjänster. En krånglig vetenskaplig term kanske, men det finns en konkret verklighet bakom. Det finns det ofta. Visste ni till exempel att det finns en vetenskaplig term för ”ormbunken rister sin ringlade topp, slår opp sina gröna små vingar”? Jodå, ”circinat vernation” heter det.

Termen ekosystemtjänster är dock ett större begrepp, som inkluderar inte bara den circinata vernationen, utan även lillkalvens kesande, fruktträdens blommande, svalornas myggjakt och mycket mer – ekosystemtjänster syftar på sådana naturliga processer som förser oss med olika resurser som vi behöver, så det är mycket både av både det vackra och nyttiga som ska rymmas i denna term. Vissa tjänster har en direkt och lätt mätbar ekonomisk betydelse, som timmer från skogen och fisk ur havet. Andra är svårare att sätta en prislapp på - vackra miljöer att vistas i till exempel, något som tillsammans med vår tradition av allemansrätt är en för många väldigt viktig ekosystemtjänst och indirekt av stor ekonomisk betydelse. Turistnäringen är idag viktig i skärgården, mycket beroende på den speciella miljön med den unika naturen och de gamla kulturmiljöerna. De senare utgörs framför allt av rester av det traditionella fiske- och jordbrukssamhället som det såg ut när Evert Taube var barn – till stor del baserat på olika ekosystemtjänster och metoder för att använda och underhålla dem.

Fårens betande bland bergen producerar inte enbart kött och ull, utan är även viktigt för att bevara öarnas natur- och kulturvärden och hålla landskapet öppet och tillgängligt till glädje för öbor och besökare. Med lärkor och gökar, ärlor och svalor, fruktträd i blom och mycket mer. Och skärgården står inför utmaningen att bevara sin unika natur- och kulturmiljö och samtidigt uppfylla det moderna samhällets krav på service och bekvämligheter, både för bofasta och för sommargäster och turister som kommer hit just för att uppleva denna miljö. Inom min forskning hoppas vi i samarbete med öbor uppnå ”gröna öar”, med en helhetssyn på miljön och plats för både människor, kesande kalvar och circinat vernation.

Och ”kesa” betyder förresten rusa omkring, hoppa och skutta av glädje.

 

Gå till "Nyhetsarkiv"