25.6.2013

Nya genetiska markörer för blomsterlupinen

Blomsterlupinen (Lupinus polyphyllus) är en flerårig, kvävefixerande ört som blommar med stora blomställningar tidigt på sommaren. Arten är ursprungligen från Nordamerika och har blivit problematisk i flera länder i Europa, Södra Australien och på Nya Zeeland. Lupinen började sprida sig i Finland från de södra och västra delarna av landet för några decennier sedan, och kan nuförtiden hittas flera hundra kilometer norrut mest längs vägkanter.

En forskargrupp från Aronia och Åbo Universitet utvecklade 12 genetiska markörer för blomsterlupinen med hjälp av en modern genetisk teknik samt skapade ett protokoll för genetiska analyser baserad på de utvecklade markörerna. Markörerna och protokollet kan användas för att undersöka genetisk struktur i lupinpopulationer, vilket kan hjälpa att förstå och kontrollera artens spridning.

Li S-L., Vasemägi A, Matos-Máravi P and Ramula S. (2013) Development and testing of microsatellite loci for the invasive herb Lupinus polyphyllus through 454 pyrosequencing. Molecular Ecology Resources 13:760-762. doi:10.1111/1755-0998.12121

 Mer information: Satu Ramula (sramula@abo.fi)

Gå till "Nyhetsarkiv"