5.8.2013

Ny publikation: Reagerar giftiga cyanobakterier på djurplankton?

 

Hoppkräftan Eurytemora affinis (Copepoda).
Foto: Lara Valentič

En experimentell studie som undersöker hur olika djurplanktongrupper (Cladocera, Copepoda & Rotifera) i våra kustvatten påverkar giftiga cyanobakteriers toxinproduktion har publicerats. Resultatet visar att toxinmängderna generellt sjunker efter djurplanktonexponering, vilket kan innebära att toxiner inte produceras primärt som försvar mot djur som äter alger. Produktionen av gifter antas därför bero på andra orsaker av vilka ett exempel är i allelopatiskt syfte, d v s kemisk krigföring mot konkurrerande alger eller t o m bakterier, men detta återstår att undersökas.

Studien gjordes vid Tvärminne zoologiska station och vi använde Östersjöns allmännaste giftiga cyanobakterie, katthårsalgen Nodularia spumigena som försöksorganism.

Brutemark, A. & Engström-Öst, J.: Growth and toxin production of Nodularia spumigena - response to zooplankton species and densities? International Review of Hydrobiology (in press)

onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/iroh.201301633/abstract

Mera information: Andreas Brutemark, andreas.brutemark @ novia.fi

 

Gå till "Nyhetsarkiv"