24.10.2017

Ny publikation jämför invasiv och nativ population

 

Ny artikel om djurplankton och giftiga cyanobakterier

 

En jämförande studie på hoppkräftor har nyligen publicerats i Journal of Great Lakes Research. Studien gjordes i Finska viken med nativ population, och upprepades med invasiv Eurytemora 2013 i Green Bay vid Michigansjön.  Hoppkräftans överlevnad, kroppsstorlek, födointag samt reproduktion mättes som en respons på giftiga cyanobakterier i labb.  Den invasiva populationen var mera tolerant mot miljöer där det fanns giftig alg. Forskningen utfördes i samarbete med Lawrence University.

Jonna Engström-Öst, Nick Barrett, Andreas Brutemark, Anu Vehmaa, Amanda Dwyer, Anna-Karin Almén, Bart De Stasio: Feeding, survival and reproduction of two populations of Eurytemora (Copepoda) exposed to local toxic cyanobacteria. Journal of Great Lakes Research

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0380133017301600

Mera information: jonna.engstrom-ost [at] novia.fi

13.9.2012 020Amanda Dwyer 

och Bart de Stasio 

besöker Tvärminne 

2012 

Gå till "Nyhetsarkiv"