20.4.2018

Ny publikation i PLOS ONE - open access

 Olivier Glippa m fl i Forskarkollegiet på YH Novia har en

ny artikel i PLOS ONE 

om hoppkräftors respons på miljöförändringar. Studien fokuserar på oxidativ stress och antioxidanter i djurplankton. Resultaten påvisar att hoppkräftors är relativt toleranta vilket delvis kan bero på deras vertikalmigrationsbeteende samt effektiva glutationmetabolism. Artikeln baserar sig på Anni Reins kandidatarbete vid Novia, samt på biokemiska analyser i samarbete med Åbo universitet och Ehime universitet i Japan. Artikeln finns för nedladdning här:

http://journals.plos.org/plosone/article/metrics?id=10.1371/journal.pone.0195981

Olivier Glippa, Jonna Engström-Öst, Mirella Kanerva, Anni Rein & Kristiina Vuori: Oxidative stress and antioxidant defence responses in Acartia copepods in relation to environmental factors. PLOS ONE 13: e0195981

Mera information: Jonna Engström-Öst 044-449 8408, jonna.engstrom-ost [at] novia.fi

 

20150817 135122Foto: Olivier Glippa

Gå till "Nyhetsarkiv"