21.12.2017

Ny publikation i Frontiers in Marine Science

Olivier Glippa och Jonna Engström-Öst i Forskarkollegiet på YH Novia har i samarbete med Calluna AB, Helsingfors universitet samt Finland Miljöcentral publicerat en artikel om storspiggsyngel och deras tillväxt och utveckling i havsvatten med olika pH. pH hade ingen direkt effekt på längd och vikt, men påverkade indirekt via temperatur och syrehalt.  Artikeln finns för nedladdning på sidan nedan. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2017.00427/abstract

Olivier Glippa, Andreas Brutemark, Justin Johnson, Kristian Spilling, Ulrika Candolin, Jonna Engström-Öst: Early development of the threespine stickleback larvae in relation to water pH. Frontiers in Marine Science

Mera information: Jonna Engström-Öst 044-449 8408 eller jonna.engstrom-ost [at] novia.fi

536

 

 

Justin Johnson startar upp akvarierna för sin pro gradu sommaren 2014 i Tvärminnes "Glaspalats"  Foto: Jonna Engström

Gå till "Nyhetsarkiv"