15.11.2013

Ny publikation: Blir djurplankton stressade i framtidens klimat?

Foto Anu Vehmaa

Det sägs ju att en olycka kommer sällan ensam. Precis så är det också med klimatförändringarna som drabbar våra hav. Ofta nämns den globala uppvärmingen men andra förändringar sker samtidigt, exempelvis försurning. De här förändringarna ställer höga krav på arternas förmåga att anpassa sig. För att förstå klimatförändringarnas inverkan på arterna och vilka konsekvenser det kan ha för ekosystemen är det viktigt att studera kombinationen av ett flertal klimatfaktorer. Vi har i den här studien undersökt effekterna av uppvärmning, försurning och giftiga algblomningar på hoppkräftan Acartia bifilosa. Hoppkräftor är oerhört viktiga för näringskedjan i ekosystemen då de utgör en länk mellan alger och fisk.

Forskarna från Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia, Stockholms universitet och Helsingfors universitet visade att försurning i kombination med uppvärmning minskar hoppkräftornas kapacitet för antioxidanter och därmed försvagar deras försvarssystem mot stress. Uppvärmning resulterade också i färre levande ägg, minskad tillväxt hos unga hoppkräftor och orsakade en ökad oxidativ stress hos vuxna hoppkräftor. Till vår förvåning så hade cyanobakterierna (blågröna alger) en positiv inverkan på äggöverlevnaden och oxidativ stress. Däremot så orsakade cyanobakterierna minskad äggproduktion hos hoppkräftorna. Hoppkräftshonor med en god oxidativ balans, dvs de individer som är mindre stressade, producerar fler avkommor som dessutom utvecklades snabbare än de avkommor vars mammor är stressade. Resultat påvisar att 1) det är viktigt av att undersöka ett flertal klimatrelaterade faktorer samtidigt och 2) att effekterna av cyanobakterier på hoppkräftor kan vara väldigt komplex.

Artikeln är publicerad i den vetenskapliga journalen Ecology and Evolution

Anu Vehmaa, Hedvig Hogfors, Elena Gorokhova, Andreas Brutemark, Towe Holmborn, Jonna Engström-Öst (2013) Projected marine climate change: effects on copepod oxidative status and reproduction. Ecology and Evolution 3: 4548-4557

Mera infromation: jonna.engstrom-ost @ novia.fi eller anu.vehmaa @ helsinki.fi

 

Gå till "Nyhetsarkiv"