22.12.2016

Ny open access artikel i Biogeosciences: Bermúdez m. fl. 2016

 

Anna-Karin Almén  & Jonna Engström-Öst från Novias forskarkollegium är medförfattare i en ny artikel i Biogeosciences som undersöker hur ökade mängder koldioxid i våra hav påverkar fettsyrorna i alger som används som föda av djurplankton. Djurplankton utgör viktig föda för bl a strömming, vassbuk och fiskyngel.

Resultaten påvisade bl a att växtplankton är förhållandevis tåliga mot ökade koldioxid mängder. Effekten av hög koldioxid tycks avta  i kustvattnen som naturligt påvisar höga fluktuationer i koldioxid. 

Studien utfördes på Tvärminne zoologiska station där ett storskaligt fältexperiment utfördes i tysk regi år 2012.

 

Rafael Bermúdez, Monika Winder, Annegret Stuhr, Anna-Karin Almén, Jonna Engström-Öst, Ulf Riebesell: Effect of ocean acidification on the structure and fatty acid composition of a natural plankton community in the Baltic Sea. Biogeosciences 13: 6625-5535  

http://www.biogeosciences.net/13/6625/2016/

Mera information: Jonna Engström-Öst, epost: jonna.engstrom-ost [at] novia.fi

 

13.9.2012 005

R/V Alkor transporterade mesokosmerna från Kiel till Tvärminne 

Gå till "Nyhetsarkiv"