10.3.2017

NY ARTIKEL: Havsvattnet vintertid 2 grader varmare än för ~40 år sedan

 

Anna-Karin Almén och Olivier Glippa m. fl. har publicerat en ny artikel i Environmental Monitoring and Assessment. I studien användes långtidsdata från Meteorologiska institutet samt Finlands Miljöcentral för att analysera havsvattnets pH, temperatur och salthalt vintertid på två olika djup i Finska viken. Resultaten påvisade att pH har sjunkit både vid ytan och i djupet sedan slutet av 1970-talet. Havsvattnet har också blivit varmare på vintern de senast ~40 åren; vattentemperaturen har stigit i medeltal 2 grader sedan dess. Också salthalten har sjunkit i Finska viken. Studien gjordes på fyra stationer ute till havs, mellan Kotka i öst och Hangö i väst.  


Mera information: Anna-Karin Almén, epost: anna-karin.almen [at] novia.fi

Almén, A-K., Glippa, O., Pettersson, H., Alenius, P., Engström-Öst, J. (2017) Changes in wintertime pH and hydrography of the Gulf of Finland (Baltic Sea) with focus on depth layers. Environmental Monitoring and Assessment 189: 147. 

 

 

 feb7nFoto:

Mikael Kilpi 

Gå till "Nyhetsarkiv"