20.11.2013

Mera närmat, tack!

Närmatstrenden håller på att bli bestående på allvar i Finland. Närmat är populärare än någonsin, och bland annat restauranger och livsmedelsaffärer vill att närmat skall finnas i deras varu –sortiment, för att svara på konsumenternas önskemål. Även detta kunde konstateras på den ”minimässa” som projektet Bra mat i Västnyland ordnade den 12 november i vilken deltog c 20 producenter och köpare. Överraskande mycket uppmärksamhet lades på tillgänglighetsproblematiken. I regionen är utbudet för tillfället mindre än efterfrågan. Livsmedelsaffärer och restauranger är villiga att köpa mer närproducerat men det finns inte tillräckligt många producenter i regionen. Det här är ett positivt läge för lokala producenter eftersom deras verksamhetsförutsättningar kan förbättras och det öppnar sig goda möjligheter att utveckla sin egen verksamhet. Också för nya producenter finns nu en tydlig marknad.

Fastän framtiden ser ljus ut för Närmaten finns det många hinder att rasera. Förutom att tillgängligheten bör förbättras är en kontinuerlig utbildning en viktig förutsättning för utveckling av branschen. En annan viktig fråga är logistik: hur skall man distribuera små varumängder på ett lönsamt sätt till köparen.

Tillägsinformation:

Projektledare Ann-Louise Erlund
Projektassistent Mika Nieminen

http://bramativastnyland.novia.fi/

 

Gå till "Nyhetsarkiv"