29.11.2010

Matematiken för boparasitism innom arter

Inomartskullparasitism är ett fenomen där honor lägger ägg i artfränders bon och undgår på så sätt kostnaderna av ungomvårdnad. Fenomenet är speciellt vanligt hos fåglar. Det kan vara svårt att förstå varför honor tar hand om en del av sin avkomma medan andra placeras i främmande bon. Vi utforskar förökningsstrategierna kopplade med innomartskullparasitism med en matematisk modell där strategier tävlar med varandra. Modellen tar i beaktande att värd och parasit kan vara besläktade, vissa individer är mer kapabla att föröka sig än andra, ägg som lagts parasitiskt kan upptäckas av värden och att äggläggning kräver resurser, men dock mindre än då individer både lägger och ruvar äggen samt tar hand om de kläckta ungarna. Vår modell kommer fram till fem huvudslutsatser. Variation i individers kvalitet spelar en central roll i utformandet av förökningsstrategier. Släktskap har en central roll i inomartskullparasitism. Förmågan att upptäcka parasitägg kommer att inverka på hur allmän parasitismstrategin är: om värdar kan upptäcka parasitägg kommer släktskapen mellan värd och parasit att befrämja parasitism. Parasitismens lönsamhet beror på de relativa kostnaderna av äggläggning och ungomvårdnad. Högre ortstrohet ökar den lokala släktskapsnivån och kan minska produktionen av avkomma. Vår modell kombinerar generella faktorer av förökning med specifika faktorer av inomartskullparasitism, och visar att dessa faktorer kan förklara en stor del av variationen i innomarskullparasitismstrategier som man kan observera i naturen.

Jaatinen, K., Lehtonen, J., Kokko, H. 2011. Strategy selection under conspecific brood parasitism: an integrative modelling approach. Behavioral Ecology, 22: 144-155.

 (Behavioral Ecology)

Gå till "Nyhetsarkiv"