4.3.2011

Man bli vad man äter - gäller det även för alger?


I den här studien har vi studerat ursprunget av den näring och energi som behövs för tillväxt av den giftiga mikroalgen Prymnesium parvum (även kallad guldalg). En utav guldalgens egenskaper är att den är en så kallad mixotrof vilket innebär att den fungerar både som en växt och ett djur. Som växt kan den utnyttja lösta oorganiska näringsämnen och solens energi och som djur kan de erhålla näring genom att äta andra mikroalger och/eller djurplankton. Vi visar i den här stuiden att ljus är en nödvändig energi källa för att guldalgen ska kunna tillväxa, däremot kan den utnyttja näringsämnen från sitt byte vilket kan ge guldalgen en konkurrensfördel, jämfört med andra alger, när lösta oorganiska ämnen är låga i vattnet.

För mer information se:

Brutemark A, Granéli E: Role of mixotrophy and light for growth and survival of the toxic haptophyte Prymnesium parvum. Harmful Algae doi:10.1016/j.hal.2011.01.005 Abstract

Gå till "Nyhetsarkiv"