22.8.2012

Lyckat fältarbete i Norge

 

Janne Kim Gitmark karterade alger och Hartvig Christie undersökte
ryggradslösa djur i Solbergstrands modellekosystem inom projektet
EUTROFISH (Foto: Patrik Kraufvelin)

Mitt under den traditionella semesterperioden, 13-20:e juli, genomförde Hartvig Christie, Janne Kim Gitmark och Patrik Kraufvelin (den sistnämnde tillsammans med sina tre barn som fältassistenter) en vällyckad fältkampanj i Solbergstrands 12 hårdbottenmodellekosystem i Drøbak, Norge, inom projektet EUTROFISH, som startade i april och kommer att avslutas i oktober. De huvudsakliga frågeställningarna gäller respons hos klippstrandssamhällen (alger och djur) till ökade mängder näringsämnen (eutrofiering) i kombination med ökad predation från småfisk (p.g.a. överfiske av toppredatorer). Som preliminära resultat sågs en tydlig respons till närsaltsberikningen hos algsamhällenas struktur och funktion, medan faunan sammansättning inte ännu verkade ha påverkats. Effekterna av fiskpredation var också än så länge diffusa.

Mera information: Patrik Kraufvelin (Aronias Kustlandsteam), pkraufve@abo.fi,patrik.kraufvelin@novia.fi

 

Gå till "Nyhetsarkiv"