3.9.2012

LTER-WelFin samarbetar med LTER Italien

 

PhD Silvia Pulina från Universitá di Sassari som ligger på Sardinien utanför den italienska kusten anländer till Finland 21.9.2012. Hon jobbar på avdelningen för miljöresurser i prof. Nicola Sechis och prof. Antonella Lugliès forskningsteam. Silvias universitet hör till LTER-Europe nätverket (Long-term Ecological Research) för långtidsdata och hon skall analysera data från olika områden under sitt besök som varar ända fram till julen. Fokus kommer att ligga på växt- och djurplankton sammansättningen samt hydrologiska förändringar, vilket i främsta hand innebär temperatur, syre, salthalt, pH, samt närsalter. Särskilt djurplanktonsammansättningen i Finska viken har inte analyserats sedan 1990. Silvia kommer huvudsakligen att vistas på Tvärminne zoologiska station, men kommer att ha regelbunden kontakt med forskare från Finlands miljöcentral i Helsingfors, samt Aronias kustlandsteam i Ekenäs.

Mera information: Andreas Brutemark eller Jonna Engström-Öst

 

Gå till "Nyhetsarkiv"