2.6.2009

Lägga ägg i andras bon - islandsknipor parasiterar tjocka släkten!

 

Ny publikation i kustlandsteamet: "Relatedness and spatial proximity as determinants of host-parasite interactions in the brood parasitic Barrow's goldeneye (Bucephala islandica) ". Publikationen är skriven av Kim Jaatinen, Sonja Jaari, Robert O'Hara, Markus Öst och Juha Merilä har nyligen kommit ut online i Molecular Ecology.

I publikationen visar forskarna att inomarts kullparasitism inte sker slumpvis hos Islandsknipor. Datat som artikeln baserar sig på indikerar att parasiterande Islandskniphonor lägger fler ägg hos sina släktingar och i bon nära deras eget bo. Släktskapskomponenten är speciellt interssant eftersom den kan leda till fördelar för mottagaren och därigenom kunde beteendet innebära en form av samarbete mella honor.

Artikeln finns på nätet hos Molecular Ecology

Gå till "Nyhetsarkiv"