2.10.2012

Klimatförändringen kan försämra duvhökens häckningsframgång

 

Foto Patrik Byholm

Väderleksförhållanden och skogshönstillgång har lika stor inverkan på duvhökens häckning. En hög skogshönstäthet och en torr försommar förbättrar häckningsframgången, medan en få skogshöns – som utgör viktiga byten för duvhöken – och en regnig sommar försämrar ungproduktionen.
- Eftersom klimatförändringen har förutspåtts öka regnmängderna och minska på skogshönsstammarna kan duvhökens häckningsframgång försämras i framtiden, berättar Aleksi Lehikoinen från Naturhistoriska centralmuseet vid Helsingfors universitet.

Situationen är dock inte den samma i alla delar av landet. I norra och östra Finland påverkas är duvhökarna beroende av skogshönsen än av väderförhållandena, medan situationen är den omvända i söder.
- Ifall skogshönsstammarna minskar betyder detta att duvhökarna lider mera i östra och norra Finland, preciserar Lehikoinen.

I undersökningen användes uppgifter över skogshönsstammarnas storlek insamlat i samband med vilttriangelinventeringar och rovfågeluppföljningens duvhöksmaterial. Dessutom användes även Meteorologiska Institutets väderuppgifter från 1989-2004. Utgående från uppgifterna förutspåddes duvhökens häckningsframgång till år 2050.
- De uppgifter jägarna och rovfågelringmärkarna samlat in ger ovärderlig information om de förändringar som sker i Finlands natur, tackar Lehikoinen de frivilliga som insamlat materialet.

Forskningsresultaten har publicerats på vetenskapstidskriftens Oecologias nätsidor och i forskningsarbetet deltog forskare från Helsingfors och Oslo universitet, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet samt Yrkeshögskolan Novia.

 

Tilläggsinformation:

Aleksi Lehikoinen, Naturhistoriska centralmuseet, aleksi.lehikoinen@helsinki.fi

Harto Linden, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, harto.linden@rktl.fi

Patrik Byholm, Yrkeshögskolan Novia, patrik.byholm@novia.fi

 

Länk till originalarbetet

Länk till rovfågeluppföljningens sidor (Naturhistoriska centralmuseet)

Länk till skogshönsuppföljningens sidor (Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet)

 

Gå till "Nyhetsarkiv"