7.11.2012

Kan en hoppkräfta anpassa sig till framtidens klimat?

 

Jonna Engström-Öst, Anu Vehmaa
och Andreas Brutemark

Forskarna från Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia påvisade att den temperatur och försurning som förväntas råda 2100 kan påverka Östersjö Acartia-hoppkräftans fortplantning. En ökad temperatur kombinerat men en ökad försurning resulterade i en lägre egg och larvproduktion än hos de hoppkräftor som enbart utsatts för en ökad temperatur. Genom att flytta på ägg från en miljö till en annan kunde forskarnastudera hur välanpassade äggen var för den miljö de lades i. Det visade sig att mammorna kunde känna igen den miljö de befann sig i och kunde investera mer eller mindre i sina ägg så att äggen har så stor chans som möjligt att klara sig i just den miljön. Så även om en framtida miljö med både högre temperatur och ökad försurning leder till minskad reproduktion kan hoppkräftans förmåga att investera i sin avkomma åtminstone delvis hjälpa dem att motverka de negativa effekterna. Det här kan ha stor betydelse för hoppkräftans möjligheter att anpassa sig till en framtida miljö. Eftersom hoppkräftan utgör en länk i födokedjan mellan havets växter ”fytoplanktonen” och fisk har resultaten från den här studien stor betydelse för vår förståelse av hoppkräftans roll i ekosystemet.

 

Anu Vehmaa, Andreas Brutemark, Jonna Engström-Öst (2012) PLOS ONE 7(10): e48538. doi:10.1371/journal.pone.0048538

http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0048538

 

Tillägsinformation:

Anu Vehmaa anu.vehmaa@novia.fi

 

Gå till "Nyhetsarkiv"