17.9.2013

Informationsfilmer om spindlar

Kajsa Mellbrand har den gångna sommaren gjort några små informationsfilmer om spindlar för Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm tillsammans med museets jourhavande biolog, Didrik Vanhoenacker. Naturhistoriska riksmuseet får en mängd frågor om spindlar från allmänheten, och vissa arter och grupper genererar fler frågor än andra. Filmprojektet syftar till att visa och beskriva några av dessa spindlar. Första filmen i serien finns nu tillgänglig på Naturhistoriska riksmuseets hemsida och på Youtube, den handlar om hoppspindlar i allmänhet och sebraspindeln (Salticus scenicus) i synnerhet. Den andra filmen handlar om rovspindel/presentspindel (Pisaura mirabilis). Fler filmer är under produktion.

 

 

 

http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/aktuelltinaturen/artiklar/enlitenfilmomhoppsindlar.8999561.html

http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/aktuelltinaturen/artiklar/enlitenfilmomrovspindlar.8999562.html

 

Gå till "Nyhetsarkiv"