7.8.2012

Hur reagerar plankton när blågrönalgblomningen bryts ner?

 

Knippen av Aphanizomenon i mitten på bilden.
Foto: Sanna Suikkanen

En ny artikel har nyligen publicerats i Hydrobiologia om planktons respons på döende blågrönalgblomningar. Studien gjordes i hundra liters mesokosmer utanför Tvärminne zoologiska station på Hangö udd. I studien användes blågrönalgen Aphanizomenon som är den vanligaste blågrönalgen längs våra kuster. Resultaten visade att plankton kunde effektivt utnyttja den näring som kom ut i vattnet då cellerna bröts ner. Bakterierna var den grupp som gynnades mest av en blomningen. Studien finansierades av Finlands Akademi.

Mera information: Jonna Engström-Öst

http://www.springerlink.com/content/k83n47262r6h7664/

Gå till "Nyhetsarkiv"