5.7.2013

Hangöejdrarna har haft ett rätt bra produktionsår

 

I den årliga uppföljningen av häckningsframgången som görs i Tvärminne och runt Hangö Udd av Hangö Fågelstation och Aronias ejderteam påträffades i månadsskifet juni-juli sammanlagt knappa 2 400 ådor och samma antal ungar. Vid det här laget är ungarna så stora, att de borde klara sig. Årets produktion var ungefär en flygg unge per hona, vilket ligger över medeltalet under de senaste 25 åren. Sämst klarade sig ejdrarna i den norra skärgården kring Hangöby. Ungproduktionen hos ejder varierar ibland mycket, från riktigt dålig år nära noll (1996) till närmare 2 flygga per hona (2008).

 

Mera uppgifter av:

Markus Öst (markus.öst @ novia.fi)
Aleksi Lehikoinen (aleksi.lehikoinen @ helsinki.fi)
Mikael Kilpi (mikael.kilpi @ novia.fi)

 

Gå till "Nyhetsarkiv"