19.9.2011

Håller Finska viken på att försuras?

 


Övervakningsdata från provtagningsstationerna Längden och Storgadden i Finska viken, utanför Hangö och Raseborg påvisar att pH i snitt har sjunkit mellan åren 1972 och 2009. pH varierade mellan 9.2 och 7.4 med ett medelvärde av 8.2 under den här perioden. Och vidare påvisar vi en årlig cykel där vattnets pH är högre under sommaren jämfört med vinter månaderna. För tillfället undersöker vi effekterna av lägre pH på organismers förökning och stressnivåer.

Andreas Brutemark, Jonna Engström-Öst & Anu Vehmaa (2011) Long-term monitoring data reveal pH dynamics, trends and variability in the western Gulf of Finland. - Oceanological and Hydrobiological Studies 40: 91-94

Gå till "Nyhetsarkiv"