12.9.2011

Gynnas djurplankton av en dietförändring relaterad till klimatet?

 

Kiselalg-dominerad vårblomningen

Algblomningen har förändrats i Östersjön på våren som en följd av att klimatet och vattentemperaturen blivit varmare, samt att vattnet är mera skiktat nuförtiden (dvs det förekommer större skillnader mellan temperaturen på ytan och botten). Pansarflagellaterna har ökat och kiselalgerna har minskat på våren. Många studier, inklusive vår egen (Vehmaa m. fl. 2011, Journal of Experimental Marine Biology and Ecology) påvisar att djurplankton kan gynnas av den ökande mängden pansarflagellater i sin diet, och därmed också producerar flera ägg. I den här studien ville vi erbjuda djurplanktonen (hoppkräftan Eurytemora affinis) med så naturlig föda som möjligt. Därför använde vi vårblomning och manipulerade den med odlade pansarflagellater och kiselalger. Vårblomningen på Storfjärden utanför Tvärminne zoologiska station i Hangö i april 2009 dominerades av pansarflagellaten Biecheleria baltica. De odlade algerna bestod av pansarflagellaten Gymnodinium corollarium och kiselalgerna Chaetoceros cf. wighamii, Skeletonema marinoi och Thalassiosira baltica.
Vi kom fram till att effekten av diet är art-specifik, samt oberoende av den grupp alger som dominerar. Hoppkräftornas ägg produktion var högst, och lägst på olika pansarflagellatdieter. Vi mätte också RNA/DNA kvoter i hoppkräftorna för att uppskatta tillväxt. Genom att jämföra ägg produktionen och RNA/DNA kvoten, kunde vi avgöra om födosammansättningen var gynnsam eller ogynnsam, eller t.o.m. kostsam för hoppkräftan. Hoppkräftor som använde kiselalgen Thalassiosira baltica som föda hade låg ägg produktion, men hög RNA/DNA kvot, vilket påvisar att djuren var stressade, och därför producerade proteiner för att klara av stressrelaterad koagulering av proteiner.
Övriga resultat påvisar att den dominerande växtplanktonarten i ett algsamhälle har stor inverkan på betarna. Hoppkräftors respons tyder på att effekten av födokvalitet är artspecifik; dvs ingen direkt systematisk skillnad finns mellan kiselalger och pansarflagellater. Klimatfaktorer kontrollerar vårblomningssamhällena och mera kunskap behövs om samverkan mellan betare och deras föda.

Anu Vehmaa, Anke Kremp, Timo Tamminen, Hedvig Hogfors, Kristian Spilling & Jonna Engström-Öst. Copepod reproductive success in spring-bloom communities with modified diatom and dinoflagellate dominance. -ICES Journal of Marine Science; doi:10.1093/icesjms/fsr138 Abstract

 

Gå till "Nyhetsarkiv"