28.5.2009

Grumligt vatten sänker gäddyngels kondition

 

En ny publikation "Effects of turbidity and zooplankton availability on the condition and prey selection of pike larvae", skriven av Maiju Salonen, Lauri Urho och Jonna Engström-Öst, har just utkommit online i Boreal Environment Research. I arbetet, som ingår i FM Salonens kommande doktorsavhandling, undersökte vi hur grumligt vatten, salthalt, temperatur samt födotillgång påverkar gäddyngels kondition i Pojoviken och Ekenäs samt Tvärminne skärgård.

Vi kom fram till att ynglens kondition sjönk med ökande grumlighet. En stor del av variationen inom ynglens kondition kunde förklaras av provtagningsområdena. Födoselektionsindexet visade att gäddynglen föredrog vuxna hoppkräftor och vattenloppor.

Gå till "Nyhetsarkiv"