3.10.2013

Grävande och gripande efter svar

 

Strandkrabban (Carcinus maenas) inom sitt normala
utbredningsområde i södra Norge (Foto: Janne Gitmark)

Patrik Kraufvelin har publicerat en ledare i Marine Biology (Kraufvelin 2013) som introducerar en ”feature”-artikel om invaderande strandkrabbor (Carcinus maenas) som under ett par månaders tid, i forskares närvaro, förstörde en omfattande ålgräsäng (Zostera marina) i Nova Scotia, Kanada (Garbary et al. 2013). Ledaren sammanfattar den viktigaste informationen i ifrågavarande artikel samtidigt som invasionsdriven habitatförstörelse lyfts fram som ett av de allra allvarligaste hoten mot biodiversitet. Författarnas imponerande tillvägagångssätt i sin studie, som gjordes på helekosystemnivå, betonas också speciellt, eftersom metoderna visade sig vara väldigt effektiva för kvantifiering av skador förorsakade av krabbor och avslöjande av mekanismer för förlust av ålgräs. I korthet: medan krabborna grävde och grep efter sina byten och samtidigt skadade ålgräsängen, konverterade författarna, med sitt eget “grävande och gripande efter svar”, effektivt sina inledande observationer till ny värdefull vetenskaplig information om en process och dess potentiellt ödesdigra konsekvenser.

Referenser:

Kraufvelin P (2013) Digging for and grabbing the answers: novel whole-ecosystem approach quantifies damage and reveals mechanisms of invader-driven habitat destruction Mar Biol (under utgivning) DOI: 10.1007/s00227-013-2321-6

Garbary DJ, Miller AG, Williams J, Seymour NR (2013) Drastic decline of an extensive eelgrass bed in Nova Scotia due to the activity of the invasive green crab (Carcinus maenas). Mar Biol (under utgivning) DOI: 10.1007/s00227-013-2323-4

Mera information: pkraufve@abo.fi, patrik.kraufvelin@novia.fi

 

 

Gå till "Nyhetsarkiv"